Školení

Komunikační dovednosti ve školní praxi

Zajímává Vás jak se s druhými úspěšně domluvit a řešit konflikty? Efektivní komunikace spolu se zdravým přístupem tvoří základ dobrého vztahu učitele s žáky a jejich rodiči, ale také s kolegy a s vedením školy.

Kurz seznamuje se stěžejními principy komunikace, ukazuje nejčastější komunikační chyby a předkládá smysluplné a důstojné řešení konfliktních situací. Je vhodný pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky.

23. 11. 2023
14:00 - 17:15
On-line
1380 Kč

Více informací

Prakticky nikdo nechce vědomě druhým lidem ubližovat nebo jim škodit. Přesto se čím dál častěji ocitáme uprostřed konfliktů a nedorozumění. Rozčilujeme se (ať už nahlas nebo v duchu) a zlobíme se na sebe navzájem i na sebe sama, i když víme, že si tím spíše ještě více škodíme. Nemůžeme si pomoci. Jednou z příčin je, že jsme způsob a cíle naší komunikace nepřizpůsobili našim skutečným potřebám.

Tento kurz nabízí jednu z možných cest jak se s lidmi (i sami se sebou) domluvit, jak předcházet konfliktům a jak je řešit. Výsledkem je smysluplná spolupráce, vnitřní klid, ale především důstojné řešení a osobní růst pro všechny zúčastněné strany.

 

***

Komunikační návyky a strategie mají jednoduchou rovnici. Vychází z kombinace řeči těla, prozódie (tedy emočního obsahu řeči) a samotného věcného obsahu. Soulad mezi těmito třemi oblastmi určuje pravděpodobnost dohody. Dále zde působí osobité projevy řeči, tedy to, čím je komunikace osobnosti jedinečná.

Existuje řada základních komunikačních strategií a zároveň chyb, které vyplývají z jejich nerespektování. Namátkou jsou to „zakázaná témata“, chybné předpoklady a nekomunikované plány, nedostatečně naučené „hladivé návyky“, obava ze zpětné vazby či „komunikační jedy“.

***

Na kurzu je předkládán soubor dovedností zaměřených na rozvoj vzájemné komunikace učitelů, žáků a jejich rodinných příslušníků s cílem vytvořit bezpečný prostor a atmosféru porozumění, spolupráce a důvěry.

Základním cílem komunikace není jen předání informací, ale také vzájemné obohacení a přiblížení dvou nebo více osob.

Koncept semináře je postaven prakticky a předpokládá i část věnovanou dotazům.

Webinář s Mgr. Jiřím Haldou.

Přihlašování na www.tvorivaskola.cz

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.