Propagační Workshopy

Němčina nad zlato – spolupráce škol a firem

Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s organizací TANDEM zve na setkání k iniciativě NĚMČINA NAD ZLATO (Jazykové animace na středních (odborných) školách).

Projekt nabízí zprostředkování partnerství mezi středními školami a firmami a zároveň za pomoci jazykové animace motivování žáků, aby si nejen vybrali němčinu jako druhý jazyk, ale aby jim učení tohoto jazyka dělalo radost. Jhk proto hledá firmy, jež chtějí podporovat vzdělání, německý jazyk a rozvoj klíčových profesních kompetencí v daném oboru.

Projekt je založen na dlouhodobé spolupráci mezi firmou a vybranou školou, které firma poskytne finanční dar. Obě strany mohou však kdykoliv spolupráci ukončit. Finanční podpora se vypočítává podle velikosti školy a počtu jazykových skupin s tím, že na jedné škole může být zapojeno více podniků. To znamená, že se částka rozloží mezi všechny zúčastněné firmy.

BENEFITY PRO VÁS:

  • firma vstupuje do výuky: možnost zviditelnění se potenciálním uchazečům o práci.
  • firma šetří náklady: školení potenciálních spolupracovníku přebírají jazykoví animátoři Tandemu,
  • firma je společně s projektem vidět: projekt je často prezentován na nejrůznějších akcích (Dny s němčinou, Velvyslanectví SRNAHK, informační dny k projektu, webové stránky Tandemu…),
  • firma získává praktikanty: krátko i dlouhodobá spolupráce, možnost individuální domluvy,
  • firma si může finanční příspěvek vložený do projektu formou darovací smlouvy odepsat z daní,
  • firma je součástí unikátního projektu, jež nemá v ČR obdoby.
A proč zrovna německý jazyk? Protože zájem o studium německého jazyka stagnuje, je potřeba mladou generaci motivovat ke studiu a zajistit si tím budoucí zaměstnance, kteří splňují Vaše předpoklady. Protože němčina je hlavním klíčem pro navazování partnerských a kolegiálních vztahů v německy hovořících firmách. A protože spolupráce má smysl.

Program

V rámci setkání dojde k představení projektu, přiblížení zkušeností firem z jiných regionů, které se do projektu zapojily a k potenciálnímu navázání spolupráce.

14. 09. 2023
15:00 - 16:30
České Budějovice
Malá zasedací místnost Jhk
Zdarma

Místo konání události

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.