Webinář

Podpůrná cvičení pro efektivní učení

Lektorka webináře si klade za cíl seznámit účastníky s některými aktivitami, které se jí osvědčily při výuce dětí (zejména mladšího školního věku) a dětí s individuálními vzdělávacími potřebami. Jsou to kineziologická cvičení a další techniky a činnosti pro rozvoj pozornosti, soustředění, vnímání a schopnosti učit se a tvořit.

Na webináři se například dozvíte:

 • co jsou to kineziologická cvičení
 • co jsou to kanály vnímání a proč je užitečné je znát
 • jak zjistit jaký jsme studijní typ
 • jak aktivovat využívání obou mozkových hemisfér

Webinář je vhodný pro všechny pedagogy. Je užitečné vědět, že kineziologická cvičení nejsou vázána na žádný věk.

Obsah akce:

Jedná se většinou o krátké pohybové nebo myšlenkové aktivity, které můžeme vkládat do běžných vyučovacích hodin a které:

 • stimulují obě mozkové hemisféry
 • podporují proces výuky čtení a psaní
 • podporují koordinaci ruky a očí jako základ pro grafomotoriku
 • podporují rozvoj motorických a poznávacích dovedností
 • podporují koncentraci paměť a schopnost řešit úkoly
 • podporují schopnost hledat řešení i mimo zažité vzorce
 • podporují bezpečnou atmosféru v kolektivu
 • motivují k sebehodnocení
 • respektují základní biologické předpoklady dětí
 • rozvíjí kreativní myšlení
 • a další
20. 03. 2024
14:00 - 17:10
On-line
1380 Kč

Více informací

Mgr. Lenka Kalová

Informace ZDE.

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.