Seminář Školení

Příprava na školní matematiku v praxi a RVP PV 2. část

Seminář úzce naváže na první část. Zaměříme se na přípravu na geometrii a prvky logického myšlení. Obojí budeme provazovat s jazykem. Ukážeme si, jak budovat pojem tvar (od tvaru věci a obrázku ke geometrickému tvaru), jak těžit ze vztahu mezi celkem a jeho částmi, jak rozvíjet časoprostorovou orientaci (orientace v čase sama o sobě je při nejmenším diskutabilní) a prostorovou představivost a paměť. Propojíme to s aktivitami transformačními a dalšími včetně pohybových her, které se na tomto rozvoji podílejí. Zejména v souvislosti s dynamickou orientací a představivostí. Ukážeme si vybrané gradované řady aktivit zaměřené např. na pojem směr. V závěru shrneme úskalí a zásady v předmatematické gramotnosti.

06. 11. 2023
09:00 - 15:30
České Budějovice
Zdarma

Více informací

www.zvas.cz

Místo konání události

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.