Webinář

Sluchově postižení a Český znakový jazyk a Český jazyk

V rámci webináře se účastníci kurzu podrobněji seznámí s jednotlivými výstupy a obsahem metodického materiálu zamřeného na podporu jazykového vzdělávání žáků se sluchovým postižením, zejména žáků, kteří v komunikaci preferují český znakový jazyk. Pedagogičtí pracovníci budou moct prostřednictvím webináře rozvíjet kompetence pro práci s žáky v rámci předmětů Český znakový jazyk a Český jazyk (jako druhý jazyk). Webinář si klade za cíl podpořit učitele – uživatele/rodilé mluvčí českého znakového jazyka, kteří učí nebo chtějí učit „svůj (mateřský) jazyk“. Bude diskutována otázka spolupráce slyšících a neslyšících pedagogů, vymezení rolí, výhody a úskalí této spolupráce. Dále budou představeny vybrané lingvodidaktické postupy při výuce češtiny jako jazyka druhého. Účastníci semináře se seznámí se sadou pracovních listů, které rozvíjí konkrétní jazykové dovednosti žáků.

14. 11. 2023
15:00 - 17:00
On-line
Zdarma

Více informací

NPI ČR

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.