Školení

Specifické poruchy učení

Seminář je zaměřený na teoretickou a praktickou část. Účastníci budou seznámeni s definicemi specifických poruch učení, problematiky pojmů a definic v oblasti SPU, ve druhé (praktické části budou praktické ukázky reedukačních hodin SPU). Důležitou součástí praktické části jsou metody a formy práce se žákem s poruchami učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie.

19. 10. 2023
14:00 - 20:00
On-line
980 Kč

Více informací

Pořádá V lavici s.r.o.

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.