Seminář

Strategie pro práci s dyslektiky v hodinách angličtiny

Jaká jsou úskalí výuky angličtiny u dětí s poruchami učení? Společně se seznámíme s různými cestami a efektivními strategiemi pro zvládnutí cizího jazyka. Součástí setkání bude i část věnovaná hodnocení handicapovaného žáka a diskuze, ve které si učitelé mohou vyměňovat zkušenosti ze své práce s dyslektiky.

Účastníci:
  • se seznámí s praktickými ukázkami do výuky,
  • naučí se připravovat aktivity, které žákům s poruchami učení zatraktivní výuku,
  • si prakticky vyzkouší výukové metody, se kterými se během semináře seznámí.
Aktivity jsou vhodné pro žáky 6. – 9. ročníku.
Během semináře se účastníci budou věnovat např. těmto tématům:
  • procvičování předčtenářské techniky,
  • nácvik čtení s porozuměním,
  • výukové strategie.
Vstupní jazyková úroveň účastníků min. B1.
29. 05. 2024
09:00 - 15:30
Tábor
ZVaS Tábor
Zdarma

Více informací

Přihláška

Místo konání události

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.