Školení

Třídní učitel, nejlepší znalec třídy

Účastníci se seznámí s tím, jakým způsobem je možné rozvíjet dovednosti a kompetence, které vedou k efektivní výuce, k tvorbě pozitivního klimatu ve třídě a ve škole a k prevenci negativních jevů ve školním prostředí. Budou jim představeny nástroje pro pozitivní ovlivňování žáka a třídního kolektivu, seznámí se s různými styly vedení a různými typy autorit a jejich vlivu na třídní klima.

07. 09. 2023
08:00 - 15:30
On-line
1590 Kč

Více informací

Více informace a přihlašování na www.zretel.cz

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.