Seminář

Učíme se v šumavské přírodě

Cíl a obsah semináře:

  • Seznámení pedagogů s environmentální výchovou a vzděláváním Národního parku Šumava včetně představení výukových a didaktických materiálů určených pro školní výuku.
  • Praktické ukázky výukových programů v návaznosti na školní vzdělávací programy.
  • Seznámení s výukovým manuálem „Pojďme na to od lesa“ (jak učit o přírodě v přírodě) a možnostech jeho využití při výuce ve škole, praktické ukázky aktivit.
  • Přírodovědné činnosti v terénu – ukázky vhodné pro práci se žáky venku v přírodě.
  • Ukázky aktivit na podporu zdravého životního stylu – vycházky do přírody propojené s prožitkovými aktivitami a jejich vliv na fyzické a duševní zdraví žáků.
  • Terénní exkurze na téma velké šelmy v Národním parku Šumava, seznámení s chováním zvířat ve volné přírodě (Návštěvnické centrum Srní).
  • Propojení vzdělávání s pobytem v šumavské přírodě, seznámení se s územím a krajinou v okolí Horské Kvildy.
  • Pozitivní formování postoje učitelů k ochraně přírody.
  • Uvědomění si základního vlivu pobytu v přírodě na fyzické a psychické zdraví žáků včetně možnosti zkvalitnění vztahů v třídním kolektivu atd.
25. 08. - 27. 08. 2024
Prachatice
SEV Horská Kvilda
1050 Kč Informace ke vstupnému
Seminář se realizuje s finanční podporou Jihočeského kraje. Pro každého účastníka je z krajského rozpočtu hrazena cena programu (3 dny), ubytování (2 noclehy), pro všechny zúčastněné pronájem plně vybavené profi kuchyně a společných prostor ve středisku ekologické výchovy, poplatek obci Horská Kvilda.

Z rozpočtu kraje není možné hradit stravování! Cena semináře tedy bude odpovídat nákladům na stravování.

Více informací

Uzávěrka příjmu přihlášek je na konci školního roku v pátek 28. června 2024. Přihláška se stává závaznou po potvrzení organizátorem!

Pozvánka s přihláškou

Místo konání události

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.