Školení

Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní vhled do problematiky začleňování vícejazyčných dětí (OMJ) do českého předškolního vzdělávání. Účastníci získají základní informace k jednotlivým oblastem, materiály, tipy a metodická doporučení, která posílí jejich kompetence při každodenní práci s dětmi s OMJ v MŠ. Na základě semináře získají účastníci předpoklady k práci s jazykově rozmanitou skupinou a k poskytování účelné podpory dětem s OMJ.

06. 09. 2023
14:00 - 18:00
On-line
980 Kč

Více informací

Více informace a přihlašování na www.inkluzivniskola.cz

 

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.