Seminář

Výprava ptačími oblastmi na Řežabinec

Seminář je rozdělen na teoretickou část a praktickou část, přičemž delší část programu proběhne venku v terénu.

Rybník Řežabinec a ochrana přírody v praxi (Prácheňské muzeum Písek):

  • Seznámení se systémem ochrany přírody v České republice a Soustavou Natura 2000, způsoby značení v terénu – jak poznám, kde jsem,
  • představení Ptačích oblastí Jihočeského kraje,
  • historie a důvody pro vyhlášení rybníka Řežabinec zvláště chráněným územím (Národní přírodní památka) a Ptačí oblastí v Soustavě Natura 2000,
  • rybník Řežabinec a jeho obyvatelé – co zajímavého a vzácného zde žije (i roste).

Terénní exkurze (rybník Řežabinec a bezprostřední okolí):

  • Pozorování ptáků stativovým dalekohledem, určování běžných druhů v terénu – na co se při pozorování zaměřit, seznámení se základními ptačími hlasy cestou kolem rybníka,
  • představení výukového programu „Má adresa mokřad“ (2. st. ZŠ) a demonstrační hry potápky versus kapři,
  • ukázka měření průhlednosti vody Secciho deskou a představení možnosti, jak se s žáky zapojit do programu občanské vědy.
23. 04. 2024
09:00 - 15:30
Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Zdarma

Více informací

Pozvánka a přihláška

Místo konání události

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.