Mateřská škola Slavonice, Brněnská 200

Budova mateřské školy je umístěna v klidné okrajové části města. Vnitřní prostory tvoří šest tříd, hygienické zázemí pro děti a pedagogy, tři výdejny stravy, kabinety pro ukládání pomůcek a provozní blok se školní jídelnou, kancelářemi, sborovnou a zázemím pro provozní zaměstnance. Součástí budovy je plynová kotelna. Třídy jsou světlé, dostatečně prostorné a zařízené standardním nábytkem vhodným pro předškolní zařízení.

Školu obklopuje rozlehlá zahrada, na které jsou vzrostlé stromy, poskytující příjemní prostředí a stín v horkých letních měsících. Je vybavena mobiliářem ke hře a rozvoji fyzické zdatnosti, obratnosti a zručnosti dětí. Bylinková zahrádka a „babiččin záhon“ podporují prožitkové učení a aktivní zapojení dětí v péči o květiny a byliny, poskytují příležitost k poznávání hmyzu a dalších obyvatel zahrady.

Stránka školy
Slavonice

Vybavení školy

  • Bezbariérový přístup
  • Malý počet žáků ve třídách
  • Neomezený WiFi internet v budovách školy
  • Školní knihovna
  • Tuzemské výlety a exkurze
  • Zabezpečení školy kamerovým systémem