Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567

OA, SOŠ a SOU, Třeboň, Vrchlického 567

Současný výchovně vzdělávací subjekt – OA, SOŠ a SOU Třeboň vznikl spojením čtyř škol – v roce 2004 SOU zemědělského Třeboň a  Integrované střední školy sklářské Chlum u Třeboně, v roce 2006 SOŠ, SOU a OU Třeboň se SPŠ oděvní Třeboň a v roce 2012 SOŠ a SOU, Třeboň s  Obchodní akademií Třeboň .

Výuka poctivého řemesla
Původní Živnostenská pokračovací škola v Třeboni zahájila výuku v nové budově (nynější ulice Vrchlického 567) v roce 1938.V průběhu let škola vyučovala řadu učebních oborů. V roce 1950 přešla pod Ústředí pro mechanizaci zemědělství (ÚMEZ) a začala se specializovat na technické obory jako např. zámečník, strojní zámečník, traktorista-opravář. Později se výuka soustředila na obory opravář zemědělských strojů a automechanik a název školy se změnil na SOU zemědělské Třeboň.
V roce 2004 byla ukončena činnost sklárny v Chlumu u Třeboně. Její uzavření mělo fatální následky pro výuku sklářských oborů v jižních Čechách. ISŠ sklářská musela opustit sedmipatrovou budovu, kterou využívala již od jejího postavení v 60. letech minulého století.

V roce 2006 došlo v rámci optimalizace škol k připojení Střední průmyslové školy oděvní, protože klesal počet studentů na této škole. Otevřením nových oborů se podařilo tuto budovu naplnit studenty a dnes je součástí školy.

V roce 2012 došlo k obdobnému problému u Obchodní akademie, Třeboň, takže došlo k také připojení této školy.

Sloučení škol
Sloučením  naštěstí nedošlo k narušení nebo zhoršení profesní přípravy jednotlivých oborů, neboť ty pouze rozšířily nabídku původního zemědělského učiliště – dnes škola používá název OA, SOŠ a SOU, Třeboň.

V současnosti škola poskytuje středoškolské vzdělání v oborech opravářských, uměleckých sklářských, oděvnických, ekonomických  a oborech služeb.

Stránka školy
Třeboň

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Španělský jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Svářečská škola
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Obory školy

Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP: Automechanik)

Kód oboru: 23-68-H/01

Letos přijímáme: 20 žáků

Ošetřovatel (ŠVP: Pečovatel)

Kód oboru: 53-41-H/01

Letos přijímáme: 20 žáků

Obchodní akademie (ŠVP: Obchodní akademie)

Kód oboru: 63-41-M/02

Letos přijímáme: 25 žáků

Podnikání (ŠVP: Podnikání - dálková forma)

Kód oboru: 64-41-L/51

Letos přijímáme: 30 žáků

Podnikání (ŠVP: Podnikání - denní studium)

Kód oboru: 64-41-L/51

Letos přijímáme: 30 žáků

Cestovní ruch (ŠVP: Služby cestovního ruchu)

Kód oboru: 65-42-M/02

Letos přijímáme: 30 žáků

Modelářství a návrhářství oděvů

Kód oboru: 82-41-M/07

Letos přijímáme: 20 žáků