Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Střední škola obchodní poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem, poskytuje kvalitní všeobecné i odborné vzdělání v těchto oborech:

Mnozí z žáků získávají uplatnění ve firmách již při studiu. Absolventi školy úspěšně podnikají, získávají zkušenosti v zahraničí nebo pokračují ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

Stránka školy
České Budějovice

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Ruský jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze

Obory školy

Aplikovaná chemie

Kód oboru: 28-44-M/01

Výrobce potravin

Kód oboru: 29-51-H/01

Pekař

Kód oboru: 29-53-H/01

Cukrář

Kód oboru: 29-54-H/01

Fotograf

Kód oboru: 34-56-L/01

Ekonomika a podnikání

Kód oboru: 63-41-M/01

Podnikání

Kód oboru: 64-41-L/51

Cestovní ruch

Kód oboru: 65-42-M/02

Obchodník

Kód oboru: 66-41-L/01

Prodavač

Kód oboru: 66-51-H/01

Aranžér

Kód oboru: 66-52-H/01

Kosmetické služby

Kód oboru: 69-41-L/01

Kadeřník

Kód oboru: 69-51-H/01

Kadeřník

Kód oboru: 69-51-H/01