Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342

SOŠ zdravotnická a SOU, Č.Krumlov, Tavírna 342

Stránka školy
Český Krumlov

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly

Obory školy

Klempíř (ŠVP: Klempíř)

Kód oboru: 23-55-H/01

Letos přijímáme: 8 žáků

Truhlář (ŠVP: Truhlář)

Kód oboru: 33-56-H/01

Letos přijímáme: 12 žáků

Tesař (ŠVP: Tesař)

Kód oboru: 36-64-H/01

Letos přijímáme: 8 žáků

Zedník (ŠVP: Zedník)

Kód oboru: 36-67-H/01

Letos přijímáme: 12 žáků

Ošetřovatel (ŠVP: Ošetřovatel)

Kód oboru: 53-41-H/01

Letos přijímáme: 16 žáků

Praktická sestra (ŠVP: Praktická sestra)

Kód oboru: 53-41-M/03

Letos přijímáme: 30 žáků

Kuchař – číšník (ŠVP: Kuchař - číšník)

Kód oboru: 65-51-H/01

Letos přijímáme: 17 žáků

Prodavač (ŠVP: Prodavač)

Kód oboru: 66-51-H/01

Letos přijímáme: 13 žáků

Sociální činnost (ŠVP: Sociální činnost)

Kód oboru: 75-41-M/01

Letos přijímáme: 30 žáků