Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

ZVaS

ZVaS zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a poskytuje ekonomicko-administrativní, knihovnické a informačních služby včetně technické a organizačně metodické pomoci pro školy a školská zařízení.

Od roku 2019 provozujeme středisko EUROPE DIRECT a od roku 2023 Jihočeský školský portál JIHOSKOP.

Stránka školy
České Budějovice

Vybavení školy

  • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
  • Neomezený WiFi internet v budovách školy
  • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu