Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Stř. rybářská šk. a VOŠ vodního hosp. a ekol., Vodňany, Zátiší 480

Stránka školy
Vodňany

Vybavení školy

Obory školy

Rybářství

Kód oboru: 41-43-M/01