Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, U Hvízdala 4

DM a ŠJ Č. Budějovice

Stránka školy
České Budějovice

Vybavení školy

  • Sportovní areál
  • Školní knihovna se studovnou
  • Tuzemské výlety a exkurze
  • Vlastní posilovna
  • Volně přístupné počítače připojené na internet
  • WiFi internet v domově mládeže
  • Zabezpečení školy kamerovým systémem
  • Zahraniční výlety a exkurze
  • Zájmové kroužky/kluby