Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417

DDM Strakonice

Dům dětí a mládeže Strakonice je školské zařízení pro zájmové vzdělávání zřizované Jihočeským krajem. Řídíme se Vyhláškou č.74, o zájmovém vzdělávání a školským zákonem. Uskutečňujeme výchovně-vzdělávací a rekreační činnost pro děti, mládež a dospělé. Pravidelně otvíráme více než 120 zájmových kroužků, připravujeme řadu kurzů, seminářů, akcí a táborů i pro veřejnost a soutěží MŠMT a AŠSK pro talentované děti a studenty.
Pracoviště
 • budova na Ohradě 417, Strakonice
 • Centrum ekologické výchovy Podskalí
 • pobočka DDM Vodňany a Bavorov
 • Turistická základna Zálesí u Vacova
 • Fitness klub v Ellerově ulici, Strakonice
 • Dětské dopravní hřiště Strakonice
Vize
Děti bychom chtěli zaujmout, tvořivě rozvíjet, povzbudit, seznámit je s novinkami (hlavně ve světě tance, počítačů a současných trendů), s novými kamarády a nabídnout jim prostor, aby se realizovaly. Děti také rády předvádějí, co vytvořily, co se jim povedlo. Proto se snažíme, aby činnost dětí DDM Strakonice byla zveřejňována a prezentována ve městě, ve škole, v tisku, i v televizi a na dalších veřejných akcích.
Stránka školy
Strakonice

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Vybavení školy

 • Automat na nápoje
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby