Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1

Dům dětí a mládeže České Budějovice

Dům dětí a mládeže je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Zajišťuje osvětovou a zájmově vzdělávací  činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby, včetně otevřené nabídky příležitostných činností. Dále dům a mládeže zajišťuje organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže vyhlašovaných MŠMT a další práci s talentovanými i nadanými dětmi a mládeží.

Dům dětí a mládeže tak poskytuje veškeré služby v oblasti zájmového vzdělávání – aktivity pro využití volného času dětí, mládeže i dospělých účastníků. Hlavním prostředkem našich aktivit  jsou zájmové kroužky  a pravidelné kurzy, příležitostné akce, otevřené dílny, tábory a prázdninové akce,  výukové programy,  soutěže apod.

Stránka školy
České Budějovice

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Španělský jazyk

Vybavení školy

 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Sportovní areál
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zájmové kroužky/kluby