Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II

MŠ, ZŠ a Praktická škola, J.Hradec, Jarošovská 1125/II

Naše škola je úplnou školou vzdělávající své žáky na třech pracovištích v Jindřichově Hradci a na jednom pracovišti v Nové Bystřici. Poskytujeme předškolní, základní a střední vzdělání především klientům s mentálním postižením v rozsahu od lehkého až po těžké mentální postižení. Při základní škole speciální máme zřízenu třídu pro žáky s lékařskou diagnózou autismus a třídu pro děti s kombinovaným postižením.

Stránka školy
Jindřichův Hradec

Vyučované cizí jazyky

  • Anglický jazyk

Vybavení školy

  • Automat na nápoje
  • Bezbariérový přístup
  • Malý počet žáků ve třídách
  • Neomezený WiFi internet v budovách školy
  • Počítače ve všech učebnách školy
  • Podporováno používání notebooků při výuce
  • Přijetí bez přijímací zkoušky
  • Školní knihovna
  • Učebnice zdarma

Obory školy