Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

MŠ, ZŠ a PrŠ, Č. Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem. Vykonává činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, speciálně pedagogického centra, školní družiny, školního klubu a školní jídelny – výdejny. Ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 poskytuje předškolní, základní a střední vzdělávání pro děti a žáky se zdravotním postižením, zejména mentálním postižením a autismem.

Stránka školy
České Budějovice

Vybavení školy

  • Bezbariérový přístup
  • Malý počet žáků ve třídách
  • Přijetí bez přijímací zkoušky

Obory školy

Praktická škola dvouletá (ŠVP: Praktická škola dvouletá)

Kód oboru: 78-62-C/02

Letos přijímáme: 6 žáků