Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228

MŠ,ZŠ a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228; (Dlouhá ČB)

Pracoviště v Trhových Svinech je umístěno v jednopatrové budově. Vchod a přízemí budovy jsou řešeny bezbariérově. Škola disponuje speciálními učebnami na pracovní vyučování: dřevodílna, kovodílna, šicí dílna, cvičná kuchyňka a žákovská knihovna. Součástí objektu je školní zahrada (záhony, ovocné stromy, skleník pro pěstitelské práce), hřiště pro míčové hry a stůl na stolní tenis. Pro tělesnou výchovu je využíváno školní hřiště, sportovní hala a fotbalové hřiště. Školní družina má prostorné zázemí. Počítačová technika je rozmístěna ve všech kmenových třídách. Učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi a data projektory. Žáci mají možnost navštěvovat zájmové kroužky (např. literární doupě, deskové hry, výtvarný relax, počítačový kroužek a další).

Odloučené pracoviště České Budějovice se nachází v klidné části sídliště Vltava, které je snadno dostupné MHD. Ze vzdálenějších míst jsou žáci sváženi prostřednictvím České maltézské pomoci Suverénního řádu maltézských rytířů.

Třídy jsou umístěny ve dvou pavilonech. Součástí objektu je i školní zahrada s dětským hřištěm. Škola má bezbariérový přístup u každého pavilonu. Jednotlivé učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, počítači, tablety a čtečkami.

Předškolní vzdělávání

 • třídy pro žáky s mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, autismem a závažnámi vývojovými poruchami chování

Základní vzdělávání

 • třídy pro žáky s mentálním postižením, pro žáky se závažnými vývojovými poruchami učení a chování, pro žáky s autismem
 • třídy pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem (v základní škole speciální)

Střední vzdělávání

 • třídy pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem

Přehled oborů vzdělávání organizace:

Mateřská škola speciální – ŠVP „Motýlí křídla“

Přípravný stupeň Základní školy speciální – ŠVP „Krok do školy“

Základní škola speciální – ŠVP „Škola jako rodina“

Základní škola – ŠVP „Škola jako rodina“

Základní škola pro žáky s minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů – ŠVP „Škola jako rodina“

Střední škola jednoletá a dvouletá – ŠVP „Cesta pro život“

Dále organizace vykonává činnost:

Školní družina – ŠVP „Hravě, tvořivě a společně“

Školní jídelna – výdejna

Stránka školy
Trhové Sviny

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Zájmové kroužky/kluby

Obory školy