Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Stránka školy
Opařany

Vybavení školy