Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 430

MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice

Škola poskytuje vzdělání a výchovu dětem se speciálně vzdělávacími potřebami  (žákům s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem) od předškolního věku až po dobu ukončení středního vzdělávání. Tradice školy sahají do roku 1965.

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430 je úplná škola, která zahrnuje tyto součásti :
Základní školu při zdravotnickém zařízení Strakonice poskytuje základní vzdělání žákům se zdravotním postižením.

Mateřská škola speciální poskytuje předškolní vzdělání dětem se zdravotním postižením
a se zdravotním znevýhodněním.

Základní škola poskytuje vzdělání žákům se zdravotním postižením, lehkým mentálním
postižením.

Základní škola speciální poskytuje základní vzdělání žáků se středně těžkým a těžkým
mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem.

Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby pro děti s mentálním
postižením, pro jejich rodiče a pedagogické pracovníky. Poradenské zařízení pracuje pro
okresy Strakonice, Písek, Tábor a Prachatice.

Školní družina poskytuje zájmovou činnost pro žáky školy.

Stránka školy
Strakonice

Vyučované cizí jazyky

  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk

Vybavení školy

  • Bezbariérový přístup
  • Malý počet žáků ve třídách
  • Počítače ve všech učebnách školy
  • Školní intranet
  • Školní knihovna