Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny

ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny je veřejnou základní uměleckou školou s více jak šedesátiletou tradicí o žákovské kapacitě 545 žáků. ZUŠ působí v okresech České Budějovice a Český Krumlov – v Benešově nad Černou, Besednici, Horní Stropnici, Jílovicích, Malontech, Nových Hradech, Svatém Janu nad Malší, Trhových Svinech a Zubčicích. Vzdělávání je určeno zájemcům, kteří k 1. 9. příslušného školního roku dovršili pět let věku a prokáží v talentové zkoušce předpoklady, že jejich osobnostně – intelektuální kompetence jsou rozvijitelné skrze umělecké vzdělávání.

Vzdělávání nabízí škola ve vzdělávacích zaměřeních čtyřech uměleckých oborů: hudebního (všechna pracoviště), výtvarného (Besednice, Nové Hrady, Svatý Jan nad Malší, Trhové Sviny), tanečního (Nové Hrady, Trhové Sviny) a literárně-dramatického (Trhové Sviny). Významnou roli ve výuce hudebního oboru zastává organizace činnosti a aktivit sborového zpěvu – celoškolně, i podle jednotlivých pracovišť. V hudebním oboru věnujeme pozornost silné individualizaci přístupu k žákům, již i přípravné studium probíhá především individuálně nebo v malých skupinkách. Usilujeme o maximální péči při rozvoji specifických osobnostně – vzdělávacích kompetencí žáků, kteří již ve studiu prokázali mimořádné studijní předpoklady, talent a nadání, studiem s rozšířeným počtem vyučovacích hodin. V nehudebních uměleckých oborech realizujeme výuku často ve věkově a studijně heterogenních skupinách s cíli podpory vzájemné mezižákovské studijní motivace. Zabýváme se přípravou žáků k přijímacím zkouškám na střední odborné školy pedagogického a uměleckého směru, pořádáme koncerty, výstavy, představení, v doplňkové činnosti školy realizujeme pro vybrané školní kolektivy základních škol aktivity zájmového vzdělávání s cílem podpory a rozvoje sociálních vazeb v třídních kolektivech prostřednictvím uměleckých aktivit.

Stránka školy
Trhové Sviny

Vybavení školy

  • Malý počet žáků ve třídách
  • Neomezený WiFi internet v budovách školy
  • Online informační systém klasifikace
  • Splátkový kalendář školného
  • Zájmové kroužky/kluby