Základní škola, Dačice, Neulingerova 108

ZŠ, Dačice, Neulingerova 108

Jsme škola zřizovaná podle §16, odst. 9 školského zákona. Zajišťujeme vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V současnosti máme 6 tříd, které navštěvují žáci základní školy speciální a žáci základní školy se zapracovanou minimálně doporučenou úrovní pro dosažení očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. V každé třídě je minimálně jeden asistent pedagoga.

Stránka školy
Dačice

Vyučované cizí jazyky

  • Anglický jazyk

Vybavení školy

  • Bezbariérový přístup
  • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
  • Malý počet žáků ve třídách
  • Neomezený WiFi internet v budovách školy
  • Počítače ve všech učebnách školy
  • Školní knihovna
  • Tuzemské výlety a exkurze
  • Učebnice zdarma
  • Zájmové kroužky/kluby