Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249

VOŠ sociální a SPgŠ, Prachatice, Zahradní 249

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola v Prachaticích, jak zní její dnešní název, je významným školským zařízením v jihočeském regionu. Od roku 1950 připravuje učitelky mateřských škol, první pedagogické pracovnice, které vychovávají a vzdělávají nejmladší generaci. Od roku 1963 k nim přibyly i vychovatelky ve školních a mimoškolních zařízeních. Těžko lze najít v jižních Čechách mateřskou školu nebo školní družinu, kde by nepracovaly absolventky prachatické SPgŠ, jak se o tom každoročně přesvědčujeme na kontrolách odborné praxe žákyň čtvrtých ročníků. V roce 1996 byla zahájena výuka na Vyšší odborné škole sociální, která poskytuje pomaturitní vzdělání v oboru sociální práce. Obě školy tvoří jeden právní subjekt. Disponují plně kvalifikovaným sborem pedagogických pracovníků a vychovatelek DM, který je dlouhodobě a promyšleně budován vedením školy. Je typické, že se zde poměrně často setkáváme s našimi úspěšnými absolventy, kteří se vracejí na „svou pedárnu“, aby učili další generace žáků. Naši žáci a studenti netráví čas pouze studiem. Škola a domov mládeže nabízejí bohatou paletu mimoškolních aktivit. Některé soubory školy jsou známé v celém kraji (v posledních létech patří mezi ně vokálně instrumentální soubor Cink, folklorní soubor Libín, své místo na slunci si vydobyl i pěvecký sbor Fontána, který je následovníkem Pěveckého souboru jihočeských učitelek, či divadelní soubor Dutam). Na DM kolektiv vychovatelek nabízí zájmové činnosti různého druhu, jejichž cílem je užitečně strávený volný čas – v zábavě, při poučení i při pomoci druhým lidem. Škola navazuje spolupráci s řadou sociálních partnerů v Prachaticích i mimo ně (Město Prachatice, MŠ, ZŠ a ŠD, dětské domovy, hospic, sociální instituce v kraji, příhraniční MŠ v Rakousku atd.). O tom, jak se žákům, studentům i jejich pedagogům práce daří, se může veřejnost přesvědčit při pravidelně pořádaných školních akademiích, na Dnech otevřených dveří, na řadě vystoupení a výstav. Škola se aktivně podílí na kulturním a sportovním životě města i regionu.

Stránka školy
Prachatice

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Obory školy

Předškolní a mimoškolní pedagogika (ŠVP: Předškolní a mimokolní pedagogika)

Kód oboru: 75-31-M/01

Letos přijímáme: 30 žáků

Úspěšnost přijímacích zkoušek: 35%

Sociální práce

Kód oboru: 75-32-N/01

Letos přijímáme: 25 žáků

Úspěšnost přijímacích zkoušek: 100%

Sociální práce

Kód oboru: 75-32-N/01

Pedagogické lyceum (ŠVP: Pedagogické lyceum)

Kód oboru: 78-42-M/03

Letos přijímáme: 30 žáků

Úspěšnost přijímacích zkoušek: 50%