Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12

SŠ a VOŠ CR, Č.Budějovice, Senovážné nám. 12

Škola nabízí střední vzdělání s maturitní zkouškou i výučním listem. Je zaměřena na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch. V regionu má více než třicetiletou tradici. Žáci mají možnost vykonávat odborný výcvik i praxe v renomovaných gastronomických a hotelových zařízeních v Jihočeském kraji, Mariánských Lázních,  Krkonoších,  v příhraničních oblastech Rakouska a Německa, O2 Aréně v Praze a pod.

Ve škole jsou moderně zařízeny odborné pracovny odpovídající požadavkům gastronomie 21. století.

Stránka školy
České Budějovice

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Ruský jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze

Obory školy

Gastronomie

Kód oboru: 65-41-L/01

Gastronomie

Kód oboru: 65-41-L/51

Gastronomie

Kód oboru: 65-41-L/51

Hotelnictví

Kód oboru: 65-42-M/01

Cestovní ruch

Kód oboru: 65-43-N/01

Cestovní ruch

Kód oboru: 65-43-N/01

Kuchař – číšník

Kód oboru: 65-51-H/01

Kuchař – číšník

Kód oboru: 65-51-H/01