Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86

SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86

Jsme střední odborná škola se širokou nabídkou maturitních a učebních oborů zaměřených na ekonomiku, techniku, logistiku, strojírenství, turismus, bezpečnost, právo či gastronomii. Naši školu můžete navštívit kdykoliv individuálně po předchozí domluvě na telefonních číslech 728931914 (maturitní obory), 770158135 (učební obory) nebo jste srdečně zváni na dny otevřených dveří – sobota 25. 11. 2023 9.00 – 12.00, čtvrtek 8. 2. 2024 14.00-17.00.

Naše škola si uvědomuje, že svým žákům musí nabídnout něco víc než jen znalosti. Snažíme se žáky připravit pro život, zaměřit výuku prakticky a zároveň držet krok s moderními trendy ve výuce a zavádět nové poznatky z praxe do výuky. Důležité je však pro nás i dobré klima školy, proto vedeme žáky k rozvíjení mezilidských vztahů založených na vzájemném respektu, slušnosti a úctě.

Preferujeme kooperativní vyučovací metody, aby byli žáci schopni pracovat v týmu. Jsme aktivní škola! Zapojujeme se do mezinárodních projektů Erasmus +, Interreg Europe, Edison. Pořádáme odborné přednášky, workshopy pro žáky a veřejnost. Aktivně se účastníme různých soutěží, přehlídek a veletrhů. Jsme akreditovaným střediskem ICDL, členem Jihočeské hospodářské komory, partnerskou školou firmy Engel, České spořitelny, Komerční banky, firmy Hauser, Isotherm a dalších kaplických firem, ve kterých absolvují naši žáci odbornou praxi a odborný výcvik. Pomáháme potřebným – organizujeme charitativní akce. Spolupracujeme se zahraničními školami. Každoročně organizujeme exkurze, kurzy sportovní, badatelské výpravy a zahraniční poznávací zájezdy. Škola má vlastní autoškolu, svářecí školu, restauraci, domov mládeže, jídelnu, tělocvičnu, posilovnu, horolezeckou stěnu, studovnu, Wi-Fi po celé škole. Pořádáme přijímací zkoušky nanečisto. Město Kaplice podporuje naše žáky poskytnutím náborového a prospěchového stipendia Města Kaplice a pro žáky oboru Strojní mechanik a Operátor skladování logistik je určen i stipendijní program firmy Engel.

Stránka školy
Kaplice

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby