Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2

Stránka školy
České Budějovice

Vybavení školy