Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474

SSJS Tábor

Dobré zázemí, moderní vybavení a kvalitní obory, co tě budou bavit. Jsme škola pro každého. Škola pro tebe.

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly

Obory školy

Autoelektrikář

Kód oboru: 26-57-H/01

Cukrář

Kód oboru: 29-54-H/01

Řezník – uzenář

Kód oboru: 29-56-H/01

Instalatér

Kód oboru: 36-52-H/01

Ekonomika a podnikání

Kód oboru: 63-41-M/01

Podnikání

Kód oboru: 64-41-L/51

Hotelnictví

Kód oboru: 65-42-M/01

Kuchař – číšník

Kód oboru: 65-51-H/01

Informační služby

Kód oboru: 72-41-M/01