Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474

SŠ spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze

Obory školy

Informační technologie

Kód oboru: 18-20-M/01

Mechanik elektrotechnik

Kód oboru: 26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik

Kód oboru: 26-41-L/01

Telekomunikace

Kód oboru: 26-45-M/01

Spojový mechanik

Kód oboru: 26-59-H/01