RENER EDUCATION – jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

RENER EDUCATION s. r. o, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Jazyková škola RENER EDUCATION s. r. o, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je zaměřená především na výuku češtiny pro cizince. Pořádá kurzy individuální, dopolední, odpolední, večerní, intenzivní i víkendové pro všechny stupně pokročilosti.

Poskytuje jazykové kurzy online pomocí komunikační platformy Zoom. Nabízí celoroční intenzivní jazykovou a odbornou přípravu ke studiu na všech typech českých vysokých škol. Jedná se o denní intenzivní jazykový kurz češtiny jedno-, dvou- nebo třísemestrální s následným studiem v akreditovaném studijním programu organizovaném veřejnou vysokou školou.

Během studia se studenti zároveň připravují na složení mezinárodně uznávané zkoušky CCE na úrovni B1, B2 a C1 dle SERR a na složení státní jazykové zkoušky základní (úroveň B2) a státní jazykové zkoušky všeobecné (úroveň C1).

Jazyková škola poskytuje také podporu všem žákům cizí státní příslušnosti plnícím povinnou školní docházku a připravuje pro ně během školního roku jazykové kurzy češtiny a doučovací kurzy přizpůsobené jejich potřebám. O prázdninách pro ně pořádá letní (příměstský) tábor s výukou češtiny a poznáváním české historie a kultury.

 

Stránka školy
České Budějovice

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Vybavení školy

 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Splátkový kalendář školného
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby