Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, Holečkova 2

Stránka školy
České Budějovice

Vybavení školy