Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

VOŠ a SPŠ, Volyně, Resslova 440

Střední průmyslová škola ve Volyni od roku 1864 zajišťuje odbornou přípravu a výchovu žáků technických oborů a patří
mezi nejznámější střední odborné školy v České republice. Na škole se připravují v některých oborech žáci z celé republiky, většina žáků však přichází z Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a z Vysočiny. Škola poskytuje žákům střední vzdělání s maturitní zkouškou ve studijních oborech, které jsou určeny pro chlapce i děvčata.
Budova školy byla postavena vletech 1931 až 1933 ve funkcionalistickém stylu a je umístena v přírodním čtyřhektarovém
areálu na okraji města. Vroce 2010 byla kompletně zrekonstruována. Od 1. září 2005 je na škole zřízeno detašované
pracoviště Technické univerzity ve Zvolenu, jehož prostřednictvím škola umožňuje studentům vyšší odborné školy získání prvního stupně vysokoškolského vzdělávání a titulu „bakalář“.

Stránka školy
Volyně

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Ruský jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Obory školy

Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce (ŠVP: Tvorba nábytku a navrhování interiérů)

Kód oboru: 33-31-N/01

Letos přijímáme: 25 žáků

Úspěšnost přijímacích zkoušek: 98%

Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce (ŠVP: Dřevěné konstrukce a dřevostavby)

Kód oboru: 33-31-N/01

Letos přijímáme: 25 žáků

Úspěšnost přijímacích zkoušek: 98%

Technická zařízení budov (ŠVP: Vnitřní prostředí budov)

Kód oboru: 36-45-M/01

Letos přijímáme: 20 žáků

Stavebnictví (ŠVP: Stavebnictví a architektura)

Kód oboru: 36-47-M/01

Letos přijímáme: 45 žáků

Design interiéru (ŠVP: Design interiéru)

Kód oboru: 82-41-M/11

Letos přijímáme: 30 žáků