10. 05. 2024

Vydali jsme se na DigiCestu

ZVaS úspěšně zahájil dlouhodobý přeshraniční vzdělávací program DigiCesta, který je stěžejním programem v projektu Education for Tomorrow AT-CZ ! S účastníky z jihočeských mateřských a základních škol jsme se setkali v nádherném prostředí na Svachovce, kde jsme započali naši cestu k rozvoji digitální gramotnosti a digitálních kompetencí!

Cílem programu DigiCesta je vybavit pedagogy nezbytnými znalostmi a dovednostmi pro efektivní využití digitálních technologií ve vzdělávání. Program zahrnuje výuku o různých digitálních nástrojích, jejich integraci do výukových plánů, principy e-bezpečnosti, rozvíjení kritického myšlení a mediální gramotnosti a podporu inovativních a tvůrčích přístupů k výuce. Důraz je kladen na praktické aplikace těchto dovedností ve vzdělávacím prostředí, s cílem připravit učitele na efektivní a bezpečné vedení digitální výuky v dnešním rychle se měnícím světě. Program také podporuje celoživotní profesní rozvoj učitelů v oblasti digitálních technologií a vzdělávacích metod.

Projekt Education for Tomorrow AT-CZ(ATCZ00001) je podporován v rámci programu spolupráce INTERREG VI-A Rakousko-Česko Evropským fondem pro regionální rozvoj.