Obecné

Novinky a zprávy určené všem.

01. 03. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo variantní řešení, jejichž cílem je omezit vysoký počet odkladů povinné školní docházky. Usiluje tak o nápravu situace, kdy je Česká republika podle mezinárodních srovnání i dat České školní inspekce zemí s výrazně nejvyšší mírou odkladů školní docházky v Evropě. Průměrný podíl dětí, které zahájí školní docházku s odkladem, je v tomto školním roce přes 24 procent, v řadě srovnatelných zemí jde přitom jen o jednotky procent. MŠMT proto předkládá k odborné i politické diskuzi čtyři možné varianty řešení. 

Celý článek
SO-FA pomáhá ohroženým dětem
28. 02. 2024

SO-FA pomáhá ohroženým dětem

Projekt Signály má za cíl zlepšit systém včasné identifikace ohrožených dětí a zajištění pomoci těmto dětem. V rámci projektu se systematicky buduje mezioborová spolupráce, zavádí funkční nástroje a aktivity na podporu dětí, školí lidi v praxi a zprostředkovává se potřebné know-how. Díky včasné pomoci můžeme změnit nejeden dětský osud. ​

Celý článek