Pro rodiče

Novinky a zprávy určené rodičům

01. 03. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo variantní řešení, jejichž cílem je omezit vysoký počet odkladů povinné školní docházky. Usiluje tak o nápravu situace, kdy je Česká republika podle mezinárodních srovnání i dat České školní inspekce zemí s výrazně nejvyšší mírou odkladů školní docházky v Evropě. Průměrný podíl dětí, které zahájí školní docházku s odkladem, je v tomto školním roce přes 24 procent, v řadě srovnatelných zemí jde přitom jen o jednotky procent. MŠMT proto předkládá k odborné i politické diskuzi čtyři možné varianty řešení. 

Celý článek
SO-FA pomáhá ohroženým dětem
28. 02. 2024

SO-FA pomáhá ohroženým dětem

Projekt Signály má za cíl zlepšit systém včasné identifikace ohrožených dětí a zajištění pomoci těmto dětem. V rámci projektu se systematicky buduje mezioborová spolupráce, zavádí funkční nástroje a aktivity na podporu dětí, školí lidi v praxi a zprostředkovává se potřebné know-how. Díky včasné pomoci můžeme změnit nejeden dětský osud. ​

Celý článek
Výzkum: Cizinci mají o studium v ČR zájem, cení kvalitu vzdělávání i života
26. 02. 2024

Výzkum: Cizinci mají o studium v ČR zájem, cení kvalitu vzdělávání i života

Dům zahraniční spolupráce (DZS) se v rámci iniciativy Study in Czechia již 20 let zabývá působením zahraničních studentů v Česku. V nejnovějším výzkumu se dozvídáme o jejich motivaci k výběru Česka jako studijní destinace a vnímání průběhu studia. Výzkum se zaměřil na témata podpory zahraničních studentů před příjezdem, kvalitu českých vysokoškolských studijních programů a na služby a životní podmínky pro zahraniční studenty.

Celý článek