Pro studenty

Novinky a zprávy určené studentům SŠ, VOŠ a VŠ.

Jihočeský kraj zná své mladé talenty za rok 2023
22. 02. 2024

Jihočeský kraj zná své mladé talenty za rok 2023

Již po třiadvacáté udílel Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích ocenění v anketě Talent Jihočeského kraje. Základním kritériem pro hodnocení byly dosažené výsledky žáků a studentů v soutěžích za uplynulý rok. „V každém z nás je třeba najít aspoň nějakou perličku na dně. A to je základní úloha učitele, který v dětech musí ty perličky umět najít a nechat zazářit,“ řekl při předávání cen náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast školství Pavel Klíma.

Celý článek
Veřejná konzultace k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 2024–2028
16. 02. 2024

Veřejná konzultace k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 2024–2028

Jihočeský kraj zahájil veřejnou konzultaci k připravovanému Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 2024–2028 (DZ JčK 2024–2028).

Dlouhodobý záměr JčK 2024–2028 představuje jeden z významných nástrojů formování vzdělávací soustavy v kraji, zakotvuje záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky. Uvítáme, pokud se do připomínkového řízení zapojí široký okruh aktérů, aby se tak dokument stal podkladem, který rozpracovává a navrhuje konkrétní řešení doprovázená koncepční, metodickou i finanční podporou. 

Celý článek
Metodické doporučení MŠMT k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování
08. 02. 2024

Metodické doporučení MŠMT k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování

Materiál byl zásadně přepracován a nahrazuje původní doporučení z roku 2002. V novém doporučení jsou reflektovány změny ve školském zákoně, v zákoně o sociálně právní ochraně dětí a také změny v občanském zákoníku. Cílem doporučení je silnější podpora prevence záškoláctví v základních školách včetně přípravných tříd, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na středních školách. Zpřesňují se podmínky pro uvolňování žáka z vyučování, omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a postup škol při zvýšeném počtu omluvených i neomluvených hodin žáků v průběhu jednoho čtvrtletí školního roku.

Celý článek
Změna v hodnocení na školách. Projekt Vysvědčení JINAK si dává za cíl komplexní zhodnocení žáků
31. 01. 2024

Změna v hodnocení na školách. Projekt Vysvědčení JINAK si dává za cíl komplexní zhodnocení žáků

Vědci z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s deseti školami, více než osmi sty žáky a jejich rodiči vytvořili návrh nové podoby školního vysvědčení. Nazvali ho Vysvědčení jinak. A jiné má být především v tom, že žákům a rodičům poskytne lepší zpětnou vazbu.

Celý článek