Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II

SZŠ J.Hradec, Klášterská 77/II

Jsme škola menší, rodinného typu. Kapacita naší školy je 220 žáků. Ke studiu se k nám hlásí uchazeči nejen z Jindřichova Hradce a okolí, ale i ze vzdálenějších míst, např. z okresů Pelhřimov, České Budějovice, Tábor, Prachatice. V posledních letech projevují zájem o studium i chlapci, kteří se ve zdravotnictví velice dobře uplatňují. Škola je vybavena moderní multimediální učebnou pro výuku jazyků, třemi odbornými učebnami pro výuku ošetřovatelství, učebnou ICT, psychologickou učebnou, chemickou laboratoří, učebnou fyziky, učebnou somatologie, školní knihovnou a posilovnou, která je v areálu školní zahrady.

V celé škole je internetová síť s bezdrátovým připojením. Pro výuku a realizaci aktivizačních metod jsou k dispozici notebooky, tablety, dataprojektory a vizualizéry. Ve všech sborovnách a kancelářích jsou k dispozici počítače pro práci ve školním informačním systému. Žáci mohou využívat volně přístupné počítače i mimo výuku, zjišťovat si informace z internetu a připravovat si podklady pro referáty a prezentace. Ve škole využíváme v systému Bakaláři elektronickou žákovskou, elektronickou třídní knihu a další moduly. Ke komunikaci se žáky a rodiči slouží Komens, e-mailové adresy žáků a moderní cloudové služby, které umožňují zasílat aktuální informace i studijní materiály.

Stránka školy
Jindřichův Hradec

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze

Obory školy