Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice

Stránka školy
České Budějovice

Vybavení školy