Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, České Budějovice

Českobudějovická Základní škola Máj II poskytuje základní vzdělání v souladu s RVP pro základní vzdělávání a ŠVP – Škola porozumění.

Jak vyplývá z názvu školního vzdělávacího programu, jejím specifikem je otevřenost, snaha porozumět a vyjít vstříc individuálním vzdělávacím potřebám žáků.

Budovy školy a její areál se nacházejí na periférii města, v blízkosti klidné přírodní lokality, s velmi dobrou dopravní dostupností MHD.

Priority školy

 • individuální přístup ke každému žákovi
 •  kvalitní práce pedagogů
 •  rozvoj nadání a zájmů žáků
 •  doučování žáků
 •  zapojení a příprava žáků do soutěží a olympiád
 •  nabídka zájmové činnosti ve všech oblastech
 •  moderní vybavení školy (ve všech učebnách interaktivní tabule, vybavení stolními počítači, notebooky, tablety…)
 •  rozvoj fyzické zdatnosti – sportovní příprava: fotbal, florbal, gymnastika, atletika, aerobic…
 •  spolupráce školy s rodiči (zákonnými zástupci) žáků
 •  kvalitní příprava na vzdělávání ve středních školách
Stránka školy
České Budějovice

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Vybavení školy

 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby