Právo, právní a veřejno-správní činnost

Bezpečnostně právní činnost

68-42-M/01

Parametry oboru

  • Právo, právní a veřejno-správní činnost
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Český jazyk, Matematika, Tělesná výchova

Charakteristika oboru

Žáci se naučí zvládat jednání s klientem, provádět právní činnosti, tj. rozpoznat protiprávní chování a jednání a umět je právně kvalifikovat, zahájit a vést trestní a správní řízení zejména o trestných činech a přestupcích podle právní kvalifikace a v rozsahu daných kompetencí; provádět nezbytná šetření ve věci včetně dokazování, provádět místní šetření v terénu, provádět kontrolní činnost, pracovat s informační, výpočetní a kancelářskou technikou, zajišťovat bezpečnostní přípravu, dbát o fyzickou a psychickou přípravu. Studijní program rozvíjí u žáků psychickou a fyzickou odolnost a vybavuje je komunikativními dovednostmi pro tyto činnosti Žáci jsou seznámeni s působením Integrovaného záchranného systému.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.
Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.