Právo, právní a veřejno-správní činnost

Bezpečnostní management

68-42-N/09

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventy pro praxi řízení a zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Jedná se zejména o zajištění vnitřních funkcí státu, ochranu jeho demokratických základů, ochranu vnitřního pořádku, bezpečnosti a zákonnosti, ochranu životů a zdraví, majetkových hodnot a životního prostředí před hrozbami majícími původ na území státu. Cílem je poskytnout absolventům odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti pro plnění úkolů bezpečnostní politiky státu v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku orgány a institucemi v rámci veřejného sektoru ČR. Absolvent získá znalosti, které mu umožní porozumět bezpečnostním, právním a společensko-vědním teoriím a metodám pro výkon samostatných odborných činností v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Zahrnují teoretické a faktické znalosti, které absolvent bude umět analyzovat, definovat, popsat, vysvětlit.

Informace o trhu práce

Profil absolventa profesně zaměřeného studijního programu Bezpečnostní činnost ve veřejném sektoru zahrnuje integrovanou strukturu výstupních odborných znalostí, dovedností a obecných způsobilostí, které si absolvent předkládaného studijního programu prokazatelně osvojil. Absolvent bude mít odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti pro plnění úkolů bezpečnostní politiky státu v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku orgány a institucemi v rámci veřejného sektoru ČR a najde uplatnění jako samostatný pracovník pro krizové stavy, referent v orgánech statní správy a samosprávy, samostatný pracovník pro správní agendu, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, samostatný pracovník hasičského záchranného sboru, samostatný bezpečnostní pracovník, strážník obecní policie, policejní inspektor, policejní komisař.