Technická chemie a chemie silikátů

Bižuterní výroba

28-63-E/01

Parametry oboru

  • Technická chemie a chemie silikátů
  • Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí posuzovat vlastnosti a kvalitu surovin a materiálů, skladovat je podle stanovených zásad, dodržovat normy, pracovat s nářadím, obsluhovat stroje a zařízení, provádět jejich základní údržbu, dodržovat technologický postup, provádět dokončovací operace při výrobě bižuterie, prokazovat manuální a řemeslnou zručnost. Žáci se naučí posuzovat kvalitu, rozpoznávat vady výrobků, odborně je odstraňovat, třídit, balit a expedovat bižuterní výrobky.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní při výkonu jednoduchých činností při výrobě skleněné a kovové bižuterie, při výrobě vánočních ozdob a dekorativních předmětů. Absolventi dohotovují a kompletují výrobky, provádějí základní údržbu strojů a zařízení. Uplatní se též při manipulaci se surovinami, při třídění hotových výrobků, jejich hodnocení, balení a expedici.
Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.