Technická chemie a chemie silikátů

Chemik operátor

28-42-L/51

Parametry oboru

  • Technická chemie a chemie silikátů
  • Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium

Charakteristika oboru

Nástavbové studium v oboru vzdělání 28-42-L/51 Chemik operátor je určeno pro absolventy tříletého oboru vzdělání s výučním listem 28-52-H/01 Chemik. Obor vzdělání připravuje žáky pro činnosti v různých odvětvích chemie, které si škola může podle požadavků trhu práce dále specifikovat pro oblast technologických procesů nebo laboratorní kontroly daného chemického odvětví, např. na výrobu základních anorganických a organických látek, farmaceutickou výrobu, výrobu tuků a kosmetiky, gumárenskou a plastikářskou výrobu, výrobu celulózy a papíru, zpracování ropy a další průmyslové chemické výroby. Žáci se naučí porozumět fyzikálně chemické podstatě dějů a operací, orientovat se v základech strojnictví, elektrotechniky, automatizace a technického kreslení a aplikovat získané poznatky při provozních a laboratorních činnostech. Naučí se obsluhovat přístroje, stroje a zařízení v různých fázích chemických výrob a při chemické laboratorní kontrole, pracovat s technickou a technologickou dokumentací, obsluhovat dílčí části chemických výrob a provádět kontrolní analýzy jednotlivých fází výroby. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci, k odpovědnosti za její kvalitu, k dodržování příslušných norem, technologické kázně a standardních postupů chemických analýz včetně požadavků BOZP.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní v chemickém a farmaceutickém průmyslu a v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem chemického charakteru a jejich laboratorní kontroly, v servisních organizacích a laboratořích, odpovídajících příslušnému zaměření vzdělávacího programu.
Absolventi se uplatní při výkonu povolání chemický technik, v oblasti chemických výrob, v petrochemii, ve výrobě celulózy a papíru, chemických vláken, léčivých přípravků a farmaceutických substancí, tuků a kosmetiky, v typových pozicích analytik, mistr, operátor a technolog při zajišťování technické a technologické stránky výrobního procesu, v kontrolních činnostech, v systému řízení jakosti, v péči o životní prostředí a obchodně-ekonomických činnostech.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách, zejména v chemických a technických oborech.