Technická chemie a chemie silikátů

Chemik operátor

28-42-L/01

Parametry oboru

  • Technická chemie a chemie silikátů
  • Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Chemie, Fyzika, Matematika

Charakteristika oboru

Obor připravuje žáky pro práci v různých odvětvích průmyslové chemie, které škola může dále specifikovat pro oblast technologických procesů nebo laboratorní kontroly chemických provozů daného chemického odvětví, např. na výrobu základních anorganických a organických látek, farmaceutickou výrobu, výrobu tuků a kosmetiky, gumárenskou a plastikářskou výrobu, výrobu celulózy a papíru, zpracování ropy a další průmyslové chemické výroby. Žáci se nejprve naučí porozumět fyzikálně chemické podstatě dějů a operací, orientovat se v základech strojnictví, elektrotechniky, automatizace a technického kreslení a aplikovat získané poznatky při provozních a laboratorních činnostech. Žáci se naučí obsluhovat přístroje, stroje a zařízení v různých fázích chemických výrob a při chemické laboratorní kontrole, pracovat s technickou a technologickou dokumentací, obsluhovat dílčí části chemických výrob a provádět kontrolní analýzy jednotlivých fází výroby. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci, k odpovědnosti za její kvalitu, k dodržování příslušných norem, technologické kázně a standardních postupů chemických analýz včetně požadavků BOZP.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní v chemickém a farmaceutickém průmyslu a v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem chemického charakteru, v oblasti přímých chemických a zpracovatelských výrob a jejich laboratorní kontroly, v servisních organizacích a laboratořích, odpovídajících příslušnému zaměření vzdělávacího programu. Absolventi se uplatní při výkonu povolání chemický technik, v oblasti chemických výrob týkajících se anorganické chemie, organické chemie, biochemie a petrochemie, ve výrobě celulózy a papíru, chemických vláken, léčivých přípravků a farmaceutických substancí, tuků a kosmetiky, v typových pozicích technolog, dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač, technický manažer provozu, při zajišťování technické a technologické stránky výrobního procesu, v kontrolních činnostech, v systému řízení jakosti, v péči o životní prostředí a obchodně ekonomických činnostech. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách, zejména v chemických a technických oborech, ale i v oborech přírodovědných, ekologických a pedagogických.