Umění a užité umění

Design interiéru

82-41-M/11

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Výtvarná výchova, Dějepis, Fyzika

Charakteristika oboru

Převažující část odborné přípravy má praktický charakter. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma, zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a způsoby zpracování technické dokumentace. Ovládnou zásady konstrukčního řešení a technické přípravy výroby a využívají je při navrhování a kreslení konstrukčního řešení typických i atypických nábytkových prvků, kompletů, občanských i veřejných interiérů a při zpracování konstrukční dokumentace. Výtvarné a technické dovednosti dále využívají při samostatné tvorbě návrhů náročných nábytkových solitérů a sestav, interiérových celků nebo jejich částí včetně doplňkového vybavení. V odborných dílnách pak zhotovují na základě příslušné dokumentace jednotlivé nábytkové předměty, podle výtvarného návrhu realizují prototyp jednoduchého i složitého interiéru v měřítku apod. K tomu si osvojí potřebné technologické postupy a techniky, naučí se posuzovat, volit a vhodně kombinovat tradiční i nové materiály, provádět jejich povrchové úpravy a používat příslušná zařízení, nástroje a pomůcky. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu. Při výtvarných činnostech jsou vedeni k tomu, aby vhodně aplikovali získané teoretické vědomosti z dějin výtvarné kultury, vývoje a současných trendech nábytkového a interiérového designu, využívali informační technologie a běžně pracovali s odpovídajícím programovým vybavením.
Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru činností zaměřených na design nábytku a interiéru, včetně jeho doplňků a jejich realizace. Příslušné činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v týmech nábytkářských a interiérových studií a ateliérů. Uplatní se i v poradenských činnostech bytového architekta nebo v řízení menších pracovních kolektivů ve firmách vyrábějících nábytek apod. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.