Právo, právní a veřejno-správní činnost

Ekonomicko-právní činnost

68-41-N/03

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Student si osvojí znalosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, daní a práva, seznámí se s kompletním daňovým systémem ČR, naučí se vést účetnictví pro podnikatele i pro neziskové organizace a manažerské účetnictví, provádět navazující finanční analýzu. Jazyková příprava je vedena především v oblasti odborné ekonomické terminologie, student se učí komunikovat se zahraničními obchodními partnery slovem i písmem. Předměty: management, marketing, nauka o podniku, obchodní právo, občanské právo, správní právo, cizojazyčná korespondence.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní ve středních i vyšších manažerských funkcí výrobních a obchodních podniků, rozpočtových a příspěvkových organizací, v institucích státní správy – např. finanční úřady, pracovní úřady, správa sociálního zabezpečení, ve firmách zabývajících se daňovým, účetním a právním poradenstvím, v marketingových firmách jako ekonom, finanční manažer, referent personální práce, asistent daňového poradce, referent ekonomicko právního odboru.